Bestuur en toezicht  

De principes van de Zorgbrede Governance code worden door de Windroos toegepast en zijn verankerd in de statuten en het directiereglement.

Bestuur

Bij de Windroos is sprake van een eenhoofdige directeur/bestuurder.

Vanaf 1 september 2015 is dit Jeannette Koning.

De directeur bestuurder is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de Windroos.

Raad van Toezicht

De RVT van de Windroos bestaat uit 5 leden:                                             

 

Datum aantreden

Nevenfunctie

Dhr. E. H. Mansens (voorzitter)  23-09-2011

 

Dhr. J. Dikken

23-09-2011

Zelfstandig adviseur en interim manager

Lid RvT Zorg Centrum De Betuwe te Culemborg

Lid RvT SGGZ, Verslavingszorg te Apeldoorn

Dhr. M.M. van der Maarel

17-12-2015

voorzitter Stichting Enzo te Zaandam, zelfstandig interim manager.

Dhr. G.H.J. Caubo

17-12-2015

Zelfstandig HR-professional en HR-interimmanager.

Dhr. L.M. Grampon

17-12-2015

Manager ad interim

       

 

Hier stellen zij zich aan u voor:

Jeannette Koning 

Jeannette Koning

Sinds 1 september 2015 ben ik de trotse directeur bestuurder van de Windroos.  Ik ben 49 jaar, en woon met mijn man en 2 kinderen (tieners) in Amsterdam.  Ik heb Organisatie- en Bestuurswetenschappen gestudeerd aan de Universiteit Utrecht, en ik heb veel ervaring als manager en projectleider in de GGZ.  Heel vaak heb ik in klinieken en bij beschermende woonvormen jonge mensen ontmoet, waarvan ik me afvroeg, hoe het verder moest.  De combinatie van zorg en onderwijs die de Windroos biedt, spreekt me erg aan. Hier kunnen jongeren weer werken aan hun toekomst. En sinds ik begonnen ben, is mijn enthousiasme alleen maar groter geworden. Het team is een mooie mix van professionals en ervaringsdeskundigen. En de deelnemers, wat werken ze hard!  Er worden dan ook bijzondere resultaten behaald.  Wat mij betreft is het  “volle kracht vooruit!” Enerzijds met vertrouwde ingrediënten, zoals de reeds bestaande Windroosformule en de nauwe samenwerking tussen medewerkers, deelnemers en familieleden. Maar ook met nieuwe ideeën, die aansluiten bij de ontwikkelingen van deze tijd, en in nauwe samenwerking met onze ketenpartners.  Zodat we samen nog veel meer jongeren kunnen begeleiden op weg naar een participatieve plek in de samenleving!

Gerhard Caubo

Gerhard CauboIk ben 66 jaar geleden geboren in Vaals in Zuid Limburg en ben na mijn middelbare school  in Amsterdam organisatiesociologie gaan  studeren.  Vervolgens ben ik in het P&O vak terecht gekomen en vond dat zo boeiend, dat ik in dat werkveld ben gebleven. Wel heb ik in mijn werkzame leven heel veel verschillende functies vervuld op heel verschillende plekken: als docent, als (interim-)manager en als coach. Ik heb in meerdere ziekenhuizen, de GGZ en de ouderenzorg gewerkt. Sinds 2012 doe ik dit werk als zelfstandig ondernemer.  Drijfveer in mijn werk is het realiseren van de verbinding tussen  de doelen van de organisatie en de ambities en talenten van de medewerkers. Graag wil ik als lid van de Raad van Toezicht mijn professionele ervaring  inzetten voor het ontwikkelen van de organisatie en voor het versterken van het potentieel van de medewerkers. Doel hierbij is dan dat de jongeren op wie De Windroos zich richt, een stapje verder in het (werkzame) leven komen.  Mijn vrouw en ik verhuizen binnenkort met drie van onze zes kinderen naar Leiden; wij vormen een turbulent en warm gezin en dat houdt mij jong. Maar ook heb ik ervaren als ouder hoe belangrijk het is, dat je als jongere in een lastige periode in je leven een extra zetje in de rug krijgt.

Matthieu van der Maarel

Matthieu van der MaarelIk ben 51 jaar en woon met vrouw en twee (bijna volwassen) zoons in Warder. Ik ben al zo’n 17 jaar zelfstandig ondernemer; interimmanager. Ik word vaak gevraagd voor opdrachten waar er echt iets aan de hand is. Vaak op het gebied van bedrijfsvoering of relaties met (keten)partners. Dat heeft mij onder meer opdrachten als regiomanager van een grote welzijnsinstelling, hoofd productie van een sociale werkplaats of – nu – manager van de welzijns accommodaties in Nijmegen. Daarnaast ben ik voorzitter van Stichting Enzo. Wij bieden dagopvang aan mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychosociale handicap. Dat doen we op twee locaties in Zaandam. Door mijn werk ben ik zeer betrokken bij zorg en welzijn. Ik vind het een eer deel uit te mogen maken van de Raad van Toezicht en wil mijn kennis en ervaring graag inzetten voor De Windroos.