Staf Leiden

Een impressie van het personeel van de Windroos Leiden

Harmen Hulshof, docent assistent Leiden: “Sinds april 2012 werk ik als onderwijsassistent bij De Windroos Leiden.  Ik bied de deelnemers ondersteuning bij het doorwerken van de  ECDL-modules en zorg ervoor dat iedereen in zijn/haar eigen tempo kan werken aan nieuwe successen. Het opbouwen van een studieritme is daarbij een belangrijk doel. Eens per maand begeleid ik de deelnemers wanneer zij examen doen bij B.ICT Leiden. Ook huiswerkbegeleiding en het verzorgen  van workshops (bv. Studievaardigheden) zijn onderdeel van mijn werk binnen het onderwijsteam. Het is leuk en uitdagend werk, en de groei die ik de deelnemers bij De Windroos zie doormaken, geeft me veel voldoening.”

Anja Hagoort, trajectbegeleider Leiden: “Sinds mei 2011 werk ik als trajectbegeleider bij de Windroos, eerst in Amstelveen en vanaf 1 januari 2014 in Leiden. Samen met de deelnemer maak ik een individueel begeleidingsplan met persoonlijke doelen, die binnen de structuur van de Windroos vallen. Als trajectbegeleider vind ik het belangrijk dat de jongeren  op hun eigen manier het traject doorlopen. Hen hierbij tijd en aandacht schenken is essentieel. Hierdoor  zullen  jongeren zich sterker gaan voelen en weer controle krijgen over hun eigen leven.  De jongeren krijgen daardoor  de kans aan een opleiding te beginnen of er een te vervolgen en te werken aan hun toekomst.”

Aziz el Hassani, docent Leiden: “Ik heb vier jaar als consultant gewerkt voor een IT-bedrijf. Daarna ben ik vijf jaar werkzaam geweest binnen het Justitieonderwijs. In eerste instantie als docent, maar al spoedig vervulde ik naast een zeer gevarieerd docentschap ook een individueel trajectbegeleidersfunctie gericht op scholing en/of werk. Sinds 1 juli 2009 ben ik werkzaam bij De Windroos te Leiden. Het is uitdagend werk met een andere  doelgroep. Het werken met de deelnemers ervaar ik als prettig. Ik help hen bij hun Windroostraject en ik begeleid hen bij hun studie. Ook geef ik de Actualiteitenworkshop en andere workshops.”

Faiza Skori, trajectbegeleider Leiden: ”In mei 2008 ben ik begonnen als trajectbegeleider bij De Windroos. Ik heb eerste enige tijd bij de vestiging Amstelveen gewerkt, en sinds 2009 werk ik in Leiden. Samen met de deelnemers kijk ik naar hun wensen, talenten en mogelijkheden. Ik denk met hen mee om een passend plan voor de toekomst te creëren en ze zo weer perspectief te bieden. Positief stimuleren en activeren gaandeweg behoren ook tot mijn taken. Ik leef toe naar elk doel dat de jongeren behalen, dat is telkens weer een overwinning en het versterkt zichtbaar hun zelfvertrouwen.”