Geschiedenis van de Windroos

Voor jongeren met een psychose

Eind 1994 werd de Stichting Eén op de Honderd opgericht door ouders van jongeren die klaar waren met hun behandeling na een psychose. Het initiatief werd geboren uit onvrede over het ontbreken van een goed vervolgtraject dat jongeren de mogelijkheid bood zich verder te ontwikkelen na een periode van ziekte en opname. Volgens het UWV ging het om jongeren die onbemiddelbaar waren en het gevolg was dat er na hun behandeling niets voor hen was; zij kwamen thuis te zitten. Want hoe pak je de draad weer op na zo’n ingrijpende ervaring?

Methodiek: Strengths Model van Rapp en begeleid leren

Als opvolger op Stichting Eén op de Honderd werd in 1999 de Windroos opgericht onder leiding van Corry Punch-Venneman en werd er gezocht naar middelen en mogelijkheden waarmee de jongeren aan de slag konden. Uitgangspunt werd dat onderwijs het middel is tot herstel voor jongeren en adolescenten: elk jong mens wil de kans krijgen naar school te gaan. Er werd een locatie betrokken in Amstelveen waar het project vorm kreeg, en al snel bleek in gesprekken met de jongeren die zich aanmeldden dat het trainen van computervaardigheden een goede manier was om te werken aan herstel. Het Strengths Model (Charles Rapp) en de Begeleid Leren-theorie, beide uit Amerika, werden omarmd en toegepast in de praktijk en van daaruit ontstond de Windroosformule.*

Onderwijs als middel tot herstel

In de jaren die volgden, werd het behalen van het ECDL (European Computer Driving Licence) een van de mogelijkheden voor de jongeren die aan een traject bij de Windroos begonnen. Zoals een deelnemer schreef: “Het steeds weer halen van één van de zeven modules zorgt voor een opbouw van mijn concentratie en geeft mij weer zelfvertrouwen”. Verder werd steeds meer duidelijk dat deelnemers terug naar school wilden om hun studies af te maken. De Windroos ging zich richten op onderwijs in een bredere zin en bood daarnaast ook persoonlijke begeleiding en school- en loopbaanbegeleiding.

De Windroos voor professionele hulp

In maart 2009 ontving de Windroos de Ria van der Heijdenprijs voor haar bijzondere inspanningen voor de doelgroep. De Windroos professionaliseerde haar methodiek en aanbod door de jaren heen en op dit moment zijn er twee locaties waar op elke locatie zeven professionals werkzaam zijn. Die maken het mogelijk om meer dan zestig jongeren een veilige leeromgeving te bieden waar ze zich kunnen ontwikkelen en hun kwaliteiten kunnen (her)ontdekken.

*   De Windroosformule wordt uitgebreid beschreven in het boekje dat door Corry Punch-Venneman is geschreven en te bestellen is via deze site op de pagina Publicaties.