Steun de Windroos!

Voor onze deelnemers is hun opleiding en hun weg naar werk enorm belangrijk. De tijd die ze bij de Windroos doorbrengen, staat dan ook grotendeels in het teken daarvan. Als stimulans, inspiratie en met het oog op hun persoonlijke ontwikkeling bieden wij onze deelnemers echter ook graag aanvullende activiteiten aan, zoals sport, creatieve workshops en een uitje op z’n tijd. Maar daar blijft helaas steeds minder geld voor over.

Wij zijn hartstikke trots op onze deelnemers en gunnen ze het allerbeste; geeft u ons daarvoor een financieel steuntje in de rug?

Alle steun is welkom, zowel van particulieren als bedrijven.

Mogelijkheden om de Windroos te steunen als particulier:


-          Een gift doen

-          Sponsoring in natura


Mogelijkheden om de Windroos te steunen als bedrijf:


-          Een gift doen

-          Sponsoring

-          Een activiteit adopteren

-          Stageplaatsen, werkervaringsplekken en betaald werk bieden

-          Sponsoring in natura


Activiteiten en materialen die u zou kunnen (mede)financieren:


-          Deelnemersuitjes

-          Lesmateriaal

-          Deelnemerslunch

-          Sport

-          Kunstles

-          Overige workshops (muziek, toneel)

Een gift doen aan de Windroos


U kunt een gift doen aan de Windroos, al dan niet met een specifieke activiteit als doel.
Uw directe gift kunt u overmaken op NL26 RABO 0300 963718.
Heeft u een specifieke activiteit in gedachte die uw zou willen (mede-)financieren, neem dan contact op met Jeannette Koning. De Windroos heeft de ANBI-status, dus uw gift is belastingaftrekbaar. Als u zich voor langere tijd aan de Windroos verbindt, levert dat een gunstig belastingvoordeel op.

Activiteit adopteren


Een bijdrage gericht op een specifieke activiteit of een activiteit in zijn geheel adopteren. Zie voor voorbeelden de lijst van activiteiten en materialen die u zou kunnen (mede)financieren.

Sponsoring van de Windroos


Uw naam bijvoorbeeld op onze website geplaatst, in ruil voor sponsoring.

Sponsoring in natura


Te denken valt aan boodschappen voor de dagelijkse lunch van de deelnemers.
Of het inzetten van uw expertise voor een bepaalde activiteit; zo zouden we bijvoorbeeld graag een laagdrempelige hardloopgroep starten voor onze deelnemers

Stageplaatsen, werkervaringsplekken en betaald werk gevraagd voor Windroosdeelnemers


Onze deelnemers werken hard aan hun herstel en aan hun studies. Zij zijn enorm geholpen met stageplaatsen, werkervaringsplekken en uiteindelijk met een betaalde baan. Het zijn gemotiveerde, hardwerkende jongeren die deze kans zeker verdienen!