De Windroos: Een combinatie van onderwijs en zorg

Stichting De Windroos is een organisatie die zorg en onderwijs combineert. Wij begeleiden jongeren tussen de 18 en 30 met een achtergrond in de psychiatrie bij (het weer oppakken van) hun opleiding.

Onderwijs als middel tot herstel

Bij de Windroos werken de deelnemers onder begeleiding aan hun eigen studiestof. Tegelijkertijd krijgen ze daarmee ook:

 • plezier in het leren
 • zelfvertrouwen
 • bagage op weg naar het regulier onderwijs
 • een beeld van hun toekomstopties en hulp bij het maken van een keuze
 • oefening in het omgaan met toetsmomenten
 • doorzettingsvermogen; ze leren uren maken

Onderwijsbegeleiding van de Windroos in de praktijk

Deelnemers van de Windroos werken zelfstandig aan hun opleiding. Het onderwijsteam van de Windroos biedt hulp bij zaken als:

 • het maken van een studieplanning
 • samenvatten
 • overhoren
 • oefenen van presentaties en mondelingen
 • vragen over de stof
 • begeleiding naar examens op locatie

De structuur van een studiedag op de Windroos

De Windroos is vier dagen per week geopend, van maandag tot en met donderdag, en voor deelnemers elke dag van 9.30 tot 16 uur. Een studiedag bestaat uit twee dagdelen, van 10 tot 13 uur en van 13 tot 16 uur. Tussendoor zijn er drie pauzes, een lunchpauze van 12.30 tot 13 uur en twee kwartiertjes koffie- en theepauze om 11.00 en om 14.30 uur. Tijdens de studieblokken zijn de docent en de onderwijsassistenten op de studieruimtes aanwezig voor begeleiding. Deelnemers hebben gedurende hun dagdeel ook de mogelijkheid om een individueel gesprek te voeren met hun trajectbegeleider.

Adaptief onderwijs

Het onderwijs bij de Windroos is adaptief onderwijs. De docent omschrijft globaal naar welke kennis of vaardigheden deelnemers toewerken, maar de deelnemers maken ieder voor zich keuzes hóe zij naar dit doel toewerken. Hierdoor ontstaat een gedeelde verantwoordelijkheid voor het leren, waarbij de docent steeds het denk- en leerproces van de deelnemers blijft begeleiden. Vertrouwen is daarvoor het uitgangspunt.