Onderwijsaanbod van de Windroos

Wekelijkse workshops en studiebegeleiding bij:

  • ECDL-computeronderwijs
  • middelbare school- en vervolgopleidingen van vmbo t/m wo
  • staatsexamens
  • 18+ en 21+ toetsvoorbereiding
  • cursussen van LOI, NTI en NHA
  • basisvakken: Nederlands, Engels en Rekenen
  • burgerschap: maatschappelijke vorming

ECDL-computeronderwijs

Via het ECDL (European Computer Driving License) kunnen deelnemers van de Windroos certificaten halen in computerbasisvaardigheden. Ze beginnen met één ECDL-module en kunnen vervolgens naar het ECDL Basiscertificaat toewerken (vier modules: Word, Excel, Online Essentials en Computer Essentials). Ook kunnen ze kiezen voor het ECDL Standaardcertificaat (Basiscertificaat, plus drie van de volgende modules: Access, PowerPoint, Online Samenwerken, Digi-veiligheid en Beeldbewerking). Het is de ervaring van onze deelnemers dat het ECDL zeer goed werkt om weer in het studieritme te komen. Met het ECDL bezig zijn geeft structuur, verbetert de concentratie en traint de examenvaardigheden en daarmee het zelfvertrouwen.

Middelbare school- en vervolgopleidingen van vmbo t/m wo

Deelnemers kunnen bij de Windroos studiebegeleiding krijgen bij de middelbare schoolvakken die ze, via thuisstudie, nog willen behalen. Ook voor diegenen die via regulier onderwijs of een thuisstudie een vervolgopleiding volgen (mbo, hbo, wo), is er studiebegeleiding. Deze begeleiding bestaat bijvoorbeeld uit begeleiding bij het maken van een studieplanning; het overhoren van de stof; de begeleiding naar examens op locatie en hulp bij vragen over de stof.  

Voorbereiding op Staatsexamens

Deelnemers die staatsexamen willen doen, kunnen zich voorbereiden bij de Windroos. Zij krijgen begeleiding bij het maken van een studieplanning; het overhoren van de stof; het oefenen van presentaties en mondelingen en bij vragen over de stof. Ook is er hulp bij de inschrijving voor de examens.

Voorbereiding op 18+ en 21+ toetsen

Voor toelating tot een vervolgopleiding zonder passende vooropleiding is er een 18+ of 21+ toets. Deelnemers krijgen bij de Windroos begeleiding bij hun voorbereiding op deze toetsen, o.a. bij het maken van een studieplanning, het overhoren van de stof en bij vragen over de stof. Ook kunnen deelnemers hulp krijgen bij de aanmeldingsprocedure.  

Cursussen van LOI, NTI en NHA

Deelnemers die kiezen voor een cursus van LOI, NTI of NHA krijgen begeleiding van de Windroos bij bijvoorbeeld het maken van een studieplanning en de communicatie met de onderwijsinstelling.

Basisvakken: Nederlands, Engels en rekenen

Deelnemers kunnen bij de Windroos hun niveau van Nederlands, Engels en rekenen verbeteren. Na een instaptoets om hun startniveau (1F t/m 4F) te bepalen, werken ze zelfstandig aan hun basisvakken, uit leerboeken aangevuld met computeronderwijs. Het onderwijsteam van de Windroos biedt studiebegeleiding.

Burgerschap: maatschappelijke vorming

Het is mogelijk het schoolvak Burgerschap te volgen bij de Windroos via zelfstudie, met ondersteuning van het onderwijsteam van de Windroos.

Workshops

Deelnemers kunnen wekelijks workshops volgen op de Windroos, variërend van Actualiteiten tot Kunst tot Studievaardigheden. De workshops worden op de Windroos zelf gegeven en duren meestal één dagdeel. Deelnemers kunnen zich aanmelden via een intekenlijst of bij hun trajectbegeleider.