Herstellen en aan je toekomst werken

De Windroos biedt je na behandeling voor psychische /psychiatrische problemen* de mogelijkheid om te herstellen en met je toekomst aan de slag te gaan.

Voorwaarden voor begeleiding

  • je bent minimaal 18 jaar;
  • je komt in aanmerking voor financiering vanuit de WMO;
  • je bent gemotiveerd en komt afspraken na;
  • je hebt een vaste woon- en verblijfplaats;
  • je financiën zijn op orde;
  • je hebt een contactpersoon bij de GGZ;
  • je neemt trouw je eventuele medicatie in.
* Psychiatrische problemen van deelnemers van de Windroos zijn bijvoorbeeld ADHD, autisme/ASS, bipolaire stoornis en gevoeligheid voor psychose. In de dagelijkse praktijk bij de Windroos wordt er echter zo min mogelijk nadruk gelegd op psychiatrische diagnoses.