Windroostraject, een brug tussen behandeling en reguliere opleidingen

‘Een Windroostraject begint daar waar behandeling kan worden afgebouwd, waar de jongere nog geen toekomstperspectief ziet, maar wel wil leren en waar andere, meer reguliere trajecten nog te hoog gegrepen zijn’.

De Windroos biedt de deelnemers:

 • Vertrouwen
 • Zicht op kansen en mogelijkheden
 • Peers, peergroup
 • Hoop
 • Toekomstperspectief
 • Studeren in eigen tempo
 • Structuur, dagritme
 • Veilige plek, een thuis
 • Steun, houvast

Wat deelnemers leren bij de Windroos:

 • Zelfontplooiing
 • Grenzen leren stellen
 • Balans
 • Trots
 • Groei
 • Sociale vaardigheden
 • Nieuwe doelen in het leven
 • Opleiding, kennis
 • Eigenwaarde
 • Begrip voor elkaar
 • Voorwaarden meedoen in maatschappij

Deze trefwoorden kenschetsen wat volgens de begeleiders van de Windroos in de Windroostrajecten wordt geboden en wat wordt bereikt.

Resultaten van de Windroos volgens verwijzers:

 • deelnemers vinden rust, tijd en aandacht en een veilige, sociale omgeving
 • deelnemers verwerven toekomstperspectief, meer zelfvertrouwen en diploma’s
 • zorgvuldige en goede werkwijze
 • prima afstemming met de zorgsector over de behandeling
 • deelnemers knappen enorm op na enkele maanden Windroos: ze zijn blijer, hoopvol, ontspannen
 • deelnemers komen in beweging
 • positieve bejegening vanuit het team van de Windroos
 • ICT-onderwijs en werken aan herstel: een goede combinatie
 • lof voor de trajecten, de professionaliteit en de inzet van de begeleiders van de Windroos

De toegevoegde waarde van de Windroos

De informatie op deze pagina is afkomstig uit: AStri-rapport 2014. ‘Van Windroos naar Kompas’ Een onderzoek naar de toegevoegde waarde van De Windroos. Alle respondenten (deelnemers, oud-deelnemers, ouders en verwijzers) blijken over het algemeen zeer tevreden over de trajecten van de Windroos.