Vacature Lid Raad van Toezicht

Vacature Lid Raad van Toezicht

In verband met het terugtreden van één van onze leden, zoeken wij een nieuwe toezichthouder / commissaris met het profiel Zorg (GGZ) of Gemeente (sociaal domein). Je bent bekend het perspectief van gemeentes, de transitie van het sociaal domein, de vermaatschappelijking van de GGZ en de kansen en risico's van ondernemen binnen het sociaal domein.

Gezien de beperkte omvang van De Windroos heeft de Raad van Toezicht ervoor gekozen om (voorlopig) geen bezoldiging te ontvangen voor haar werkzaamheden. Vrijwillig is echter niet vrijblijvend. Juist bij een kleine organisatie, is de rol van de Raad belangrijk.

Organisatie

De Windroos begeleidt (jong)volwassenen met een psychische kwetsbaarheid bij het volgen van de opleiding van hun keuze. Het leren en studeren draagt op een positieve en effectieve wijze bij aan herstel en het vinden van passend werk.

De Windroos is een kleine organisatie, maar toonaangevend op het gebied van Begeleid Leren in Nederland. Het is onze ambitie om nog veel meer (jong)volwassenen in Nederland te helpen, zodat ook zij die positieve spiraal omhoog vinden. We ontwikkelen hiervoor nieuwe werkvormen, nemen deel aan wetenschappelijk onderzoek en delen onze kennis. 

Interesse

Je kunt een uitgebreid profiel opvragen bij Britt Blomsma, voorzitter Raad van Toezicht: brittblomsma@hotmail.com of 06-2602 2265. We ontvangen voor deze vacature graag een CV en korte motivatie per e-mail op brittblomsma@hotmail.com. De uiterste reactie datum voor deze vacatures is 30 oktober 2020.