Aantallen

De Windroos in totaal begeleidt per jaar ongeveer 120 deelnemers.

Per week komen er op elke locatie zo’n 30 tot 40 deelnemers. De frequentie varieert van 1 tot 8 dagdelen per week.

Een gemiddeld traject duurt 2 jaar. 

Ongeveer 70% van de deelnemers, die afscheid nemen van de Windroos na een traject van minimaal een half jaar, heeft een participatieve plek in de samenleving. Dat wil zeggen dat zij zelfstandig verder gaan met een reguliere opleiding, betaald werk of vrijwilligerswerk.