Deelnemerstevredenheid

We houden elke twee jaar een onderzoek met betrekking tot de tevredenheid van onze deelnemers. 

Het laatste onderzoek van november 2016 is door vijftig deelnemers ingevuld. Het gemiddelde rapportcijfer is een 8. Het hoogst scoren de ontvangst op de locatie en de veiligheid. Ook de begeleiding door het onderwijsteam en de trajectbegeleiders scoren goed. Onvoldoende scores komen voor bij de bereikbaarheid van de locatie in Amstelveen en bekendheid met de klachtenprocedure. Door een aantal deelnemers wordt benadrukt hoe belangrijk het lotgenotencontact op de Windroos is. 

Vrijwel iedereen scoort een toename in zelfredzaamheid. Het is heel divers op welke onderwerpen dit is: betere studieresultaten, meer sociale contacten, een beter dagritme, meer zicht op de toekomst, en een nuttige invulling van de tijd.