Vacatures

Twee leden Raad van Toezicht │ De Windroos Begeleid Leren

1. Profiel financieel (-juridisch) – lid auditcommissie

2. Profiel sociaal domein, GGZ, gemeente, zorgondernemer

De Windroos begeleidt (jong)volwassenen met een psychische kwetsbaarheid bij het volgen van de opleiding van hun keuze. Het leren en studeren draagt op een positieve en effectieve wijze bij aan herstel en het vinden van passend werk.

De Windroos is een kleine organisatie, maar toonaangevend op het gebied van Begeleid Leren in Nederland. Het is onze ambitie om nog veel meer (jong)volwassenen in Nederland te helpen, zodat ook zij die positieve spiraal omhoog vinden. We ontwikkelen hiervoor nieuwe werkvormen, nemen deel aan wetenschappelijk onderzoek en delen onze kennis.

In verband met aflopende zittingstermijnen zoeken wij twee leden voor de Raad van Toezicht:

Lid RvT profiel financieel (-juridisch) / lid Auditcommissie

U heeft een financiële achtergrond (bijvoorbeeld RA of RC) en ruime ervaring in een brede financiële / bedrijfskundige / juridische positie. Als lid van de auditcommissie kunt u de Raad van Toezicht en de bestuurder toetsen, inspireren en adviseren in onderwerpen zoals risicomanagement, financiële continuïteit, liquiditeitsmanagement, financiering, planning & control, AO/IC en financiële informatieverschaffing inclusief relatie met de externe accountant.

Lid RvT profiel sociaal domein, GGZ, gemeente, zorgondernemer

De Windroos beweegt zich op het snijvlak van zorg (WMO) en onderwijs en is financieel grotendeels afhankelijk van gemeenten als opdrachtgever. U heeft ruime kennis van en ervaring binnen het sociaal domein. U bent bekend het perspectief van gemeentes, de vermaatschappelijking van de GGZ en de kansen en risico's van ondernemen binnen het sociaal domein.

Gezien de beperkte omvang van De Windroos heeft de Raad van Toezicht ervoor gekozen om (voorlopig) geen bezoldiging te ontvangen voor haar werkzaamheden. Vrijwillig is echter niet vrijblijvend. Juist bij een kleine organisatie, is de rol van de Raad belangrijk.

U kunt een uitgebreid profiel opvragen bij Britt Blomsma, voorzitter Raad van Toezicht: brittblomsma@hotmail.com. Stichting De Windroos ontvangt voor deze vacature graag, naast uw CV, een begeleidende motivatiebrief per e-mail op rvt@dewindroos.com. De uiterste reactiedatum voor deze vacatures is 30 maart 2019.