Klachten

De Windroos zet zich in voor goede begeleiding, die aansluit op wat je nodig hebt. Toch kan het zijn dat je niet tevreden bent. We waarderen het als je dit ons zo snel mogelijk vertelt, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Zo voorkom je dat onvrede steeds groter wordt. Wij horen bovendien graag wat beter kan. Wij hopen dat je tijd bij de Windroos zo prettig mogelijk verloopt!

Klachtenregeling de Windroos:

  1. Stel er gebeurt iets op de Windroos dat je niet prettig vindt, wat kun je dan doen?
  2. Gebeurt er iets met een andere deelnemer of personeel, probeer het dan eerst met deze persoon op te lossen en ga in gesprek met elkaar.
  3. Kan dit om de een of andere reden niet of is het daardoor niet opgelost, bespreek het dan met je trajectbegeleider of een van de andere medewerkers.
  4. Kan dit om de een of andere reden niet of is het daardoor niet opgelost, dan kun je een afspraak maken met de leidinggevende van de Windroos.
  5. Als het oplossen van je klacht binnen de Windroos niet lukt, dan kun je ook terecht bij de externe vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon kan bemiddelen, adviseren en ondersteunen.
  6. Je kunt ervoor kiezen om een klacht ter beoordeling voor te leggen aan de klachtencommissie. Dit is een onafhankelijke commissie die de klacht in behandeling neemt. Dit is een officiële procedure. Het is niet verplicht, maar de commissie zal wel altijd vragen of je stap 1 tot en met 4 doorlopen hebt.

Hier vind je de volledige tekst van de klachtenregeling.

De onafhankelijke vertrouwenspersoon voor de Windroos is:
Bernadette Hes
06-25538458  
Bernadettehes@gmail.com 
info@in-b-tweenadvies.nl 

De contactgegevens van de Landelijke Klachtencommissie (LKC) zijn:
Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht
030 - 280 95 90
info@onderwijsgeschillen.nl
www.onderwijsgeschillen.nl

Deelnemersraad

Een andere optie om de Windroos te laten weten wat er beter kan, is om contact te leggen met de deelnemersraad. Elke locatie heeft een eigen deelnemersraad. De raad komt niet op voor individuele belangen, maar kan mogelijk iets betekenen als het gaat om een breder gedragen onderwerp.