Begeleid leren

Een belangrijke pijler van onze werkwijze is Begeleid Leren. Begeleid Leren heeft als doel: Jongeren met psychische beperkingen helpen bij het, via een reguliere opleiding, bereiken van hun opleidingswens, door hen de begeleiding te geven die zij wensen en nodig hebben, zodat zij met succes en tevredenheid kunnen functioneren in de omgeving van eigen keuze met zo min mogelijk professionele hulp.

Begeleid Leren is opgebouwd uit vijf fasen:

  • In de fase van het verkennen helpt de begeleiding je te bepalen of je er aan toe bent om een opleiding te kiezen.
  • In de fase van het kiezen wordt je geholpen bij het maken van een weloverwogen keuze over waar, wanneer, waarom je (terug) naar school wilt gaan.
  • Activiteiten in de fase van het verkrijgen richten zich op de vaardigheden en ondersteuning die je helpen bij het verkrijgen van toegang tot de opleiding van je keuze.
  • In de fase van het behouden gaat het om begeleiding bij het volhouden en afronden van je opleiding.
  • In de fase van het verlaten staat het afsluiten van het Begeleid Leren-traject centraal en worden er afspraken voor het vervolg gemaakt.

Meer informatie vind je op www.begeleidleren.nl.

Voor elk van deze fasen biedt de Windroos trajecten.