De begeleiding

Op elke locatie werkt een team van vier of vijf personen. Dit zijn trajectbegeleiders en studiebegeleiders. Ze hebben een achtergrond in de zorg óf het onderwijs en zijn gespecialiseerd in Begeleid Leren. Eén van de begeleiders werkt tevens als ervaringsdeskundige.

Trajectbegeleiding

Het hele traject krijg je begeleiding van een vaste trajectbegeleider. Samen maak je een begeleidingsplan, dat de leidraad is voor jou traject en waarin je je toekomstwensen vertaalt naar haalbare doelen. Het kan zinvol zijn om hier familie, de school of je behandelaar bij te betrekken. Ook spreek je af hoeveel dagdelen per week je naar de Windroos komt. Je hebt regelmatig individuele gesprekken over je persoonlijke situatie.

Studiebegeleiding

De Windroos biedt zelf geen onderwijsprogramma’s aan. Elke deelnemers volgt zijn eigen reguliere studie. Er is altijd een studiebegeleider aanwezig in de studieruimte. Je kunt hulp krijgen als je dit nodig hebt.

ECDL-computeronderwijs

Via het ECDL (European Computer Driving License) kun je certificaten halen in computerbasisvaardigheden. Je begint met één ECDL-module en kunt vervolgens naar het ECDL Basiscertificaat toewerken (vier modules: Word, Excel, Online Essentials en Computer Essentials). Ook kun je kiezen voor het ECDL Standaardcertificaat (Basiscertificaat, plus drie van de volgende modules: Access, PowerPoint, Online Samenwerken, Digi-veiligheid en Beeldbewerking). Het is de ervaring van onze deelnemers dat het ECDL zeer goed werkt om weer in het studieritme te komen. Met het ECDL bezig zijn geeft structuur, verbetert de concentratie en traint de examenvaardigheden en daarmee het zelfvertrouwen.

Middelbare school- en vervolgopleidingen van vmbo tot universiteit

Je kunt bij de Windroos studiebegeleiding krijgen bij de middelbare schoolvakken die je via thuisstudie nog wil behalen. Ook voor diegenen die via regulier onderwijs of een thuisstudie een vervolgopleiding volgen (mbo, hbo, wo), is er studiebegeleiding. Deze begeleiding bestaat bijvoorbeeld uit begeleiding bij het maken van een studieplanning; het overhoren van de stof; de begeleiding naar examens op locatie en hulp bij vragen over de stof.

Voorbereiding op Staatsexamens

Deelnemers die staatsexamen willen doen, kunnen zich voorbereiden bij de Windroos. Je kunt begeleiding krijgen bij het maken van een studieplanning, het overhoren van de stof, het oefenen van presentaties en mondelingen en bij vragen over de stof. Ook is er hulp bij de inschrijving voor de examens.

Voorbereiding op 18+ en 21+ toetsen

Voor toelating tot een vervolgopleiding zonder passende vooropleiding is er een 18+ of 21+ toets. Deelnemers krijgen bij de Windroos begeleiding bij hun voorbereiding op deze toetsen, o.a. bij het maken van een studieplanning, het overhoren van de stof en bij vragen over de stof. Ook kun je hulp krijgen bij de aanmeldingsprocedure.

Cursussen van LOI, NTI en NHA

Als je kiest voor een cursus van LOI, NTI of NHA krijg je bijvoorbeeld begeleiding bij het maken van een studieplanning en de communicatie met de onderwijsinstelling.

Basisvakken: Nederlands, Engels en rekenen

Deelnemers kunnen bij de Windroos hun niveau van Nederlands, Engels en rekenen verbeteren. Na een instaptoets om hun startniveau (1F t/m 4F) te bepalen, werk je zelfstandig aan de basisvakken, uit leerboeken aangevuld met computeronderwijs. Het onderwijsteam van de Windroos biedt studiebegeleiding.

Burgerschap: maatschappelijke vorming

Het is mogelijk het schoolvak Burgerschap te volgen bij de Windroos via zelfstudie, met ondersteuning van het onderwijsteam van de Windroos.

Ambulante begeleiding

In Amsterdam is het voor mensen met een psychische kwetsbaarheid ook mogelijk om ambulante begeleiding te krijgen van een trajectbegeleider. Deze maakt dan afspraken met je bij je thuis of op school. De trajectbegeleider ondersteunt je op alle gebieden waar je vragen over kunt hebben rondom scholing.