De trajecten

Er zijn verschillende trajecten die je bij de Windroos kunt volgen.

Het Traject ECDL

Het Traject ECDL is voor veel deelnemers de start bij de Windroos en hun ervaring is dat dit traject zeer goed werkt om weer in het studieritme te komen. Je kunt dan studeren voor het ECDL-diploma (European Computer Driving License). Hiermee leer je het Office-pakket tot in de puntjes beheersen en maak je je diverse computervaardigheden eigen. Met het ECDL bezig zijn geeft structuur, verbetert de concentratie en traint de examenvaardigheden en daarmee het zelfvertrouwen. Dankzij de vele oefenopgaven en het studeren op eigen tempo heb je maximale slagingskans. De examens worden afgenomen op een externe locatie.

Het Traject Studiekeuze

Je wil weer een studie gaan doen, maar je weet nog niet welke. Dan is het Traject Studiekeuze iets voor jou. De trajectbegeleider is je aanspreekpunt bij de Windroos en helpt je met het maken van een studiekeuze. Ondertussen kun je alvast algemene vakken of het ECDL studeren onder begeleiding van het onderwijsteam.

Het Traject Studievoorbereiding

Als je weet welke opleiding je wilt gaan volgen dan richt het Traject Studievoorbereiding zich op alles wat nodig is om je in te schrijven, je studievaardigheden te verbeteren of bepaalde kennis op te frissen. Je kunt ook niveautoetsen maken om je huidige opleidingsniveau te bepalen. Aan de hand van de resultaten maakt het onderwijsteam met jou een studieplanning op maat, zodat je straks goed voorbereid aan je opleiding begint.

Het Traject Studiebegeleiding

Je volgt een opleiding en hebt behoefte aan extra begeleiding tijdens je studie. Je kunt dan op de Windroos terecht voor het Traject Studiebegeleiding. De trajectbegeleider ondersteunt je tijdens het traject en stelt samen met jou doelen op, gericht op je persoonlijke ontwikkeling en je toekomst. Het onderwijsteam van de Windroos helpt je bij het aanbrengen van structuur en regelmaat in het huiswerk, het wegwerken van eventuele leerachterstanden, het verbeteren van je studievaardigheden en het voorbereiden van examens.

Het Traject van Studie naar Werk

Het Traject van Studie naar Werk kan gevolgd worden in aansluiting op één van de andere trajecten: Je volgt een studie, of je hebt een studie gevolgd, en nu wil je doorstromen naar werk. Of je hebt een werkplek nodig omdat je een BBL- of deeltijd hbo-opleiding wil gaan volgen. We helpen je onderzoeken wat bij je past en werkplekken benaderen. In overleg begeleidt de trajectbegeleider je op de werkplek. Het onderwijsteam van de Windroos helpt je onder andere bij het opstellen van je CV, bij het verbeteren van je sollicitatievaardigheden en bij het zo nodig bijscholen op het gebied van taal, rekenen en computerkennis. Soms gebeurt dit in samenwerking met een re-integratiebureau of een organisatie gespecialiseerd in jobcoaching.