Een dag bij de Windroos

Je komt op de afgesproken dagen of dagdelen naar de Windroos. Je maakt dan gebruik van een werkplek met een computer in één van de studieruimtes. Je werkt daar aan je eigen studiestof en je persoonlijke leerdoelen. Als je het nodig hebt, krijg je hulp van de studiebegeleiders, bijvoorbeeld bij het maken van een studieplanning, het leren samenvatten of het voorbereiden van een examen. Daarnaast heb je individuele gesprekken met de trajectbegeleider.

We hanteren een school-achtige structuur. We verwachten dat je op tijd komt en dat je afbelt als je niet kunt komen. Elke dag heeft een vast ritme. Er zijn vaste tijden om te studeren en er zijn pauzes voor de koffie en de lunch.

Je kunt ook meedoen aan interessante workshops. Het is afhankelijk van de behoefte van de deelnemers welke workshops we bieden. Dit kan bijvoorbeeld kunstles zijn, samen sporten of een sollicitatietraining.

Lotgenotencontact is heel belangrijk bij de Windroos. Je kunt elkaar steunen of je sociale vaardigheden oefenen.